Nye nettsider

Vi har nå satt opp en helt ny nettside for værstasjonen på Nesjane.

Værstasjonen bruker vi Drupal, 1 hovedkamera av Dome-typen, dette går en helt tilfeldig rute. Der den står stille på hver sin posisjon mellom 1-3 minutter for å gå videre til neste posisjon o.s.v. Fra dette kameraet blir ingen data lagret, (Nåtids-film med en forsinkelse på ca 32 sek). Det sammen er det på de 4 Fuglekasse-kamerane. Ingen data blir lagret. når det kommer til kameraet (Øygardsvannet så tar dette 1 bilde hvert sek igjennom hele dagen, som ved kl 21:05 blir det generert en dagsfilm som da blir hele dagen på 2min 40sek, denne blir lagret for å kunne spilles av til alle som ønsker å kunne gå tilbake til en gitt dag for å kunne se ossen været var på en gitt dag.

Kommentarer

Vinteren 2014-15 ble det kjøpt inn 4 stk nye Vivotek IP8332-c, det er kamera m/2mp linser. og P.O.E. Det ble laget til 4 nye fuglekasser som ble innmontert disse kamerane. Kasse 1&4 er bygget etter mål og hull som Kjøttmeis & Svart-hvit fluesnapper ønsker å bygge reir inni. Kasse 2&3 er bygget etter mål og hull som legger til rette for at det kan komme Blåmeis & Granmeis. Alle disse kassene vil være tilgjengelig live fra i perioden April til September. I Oktober vil strømmen bli slått av, og satt på igjen til April neste år.

Vanntemp-måleren er nå montert på badeholmen som er annskaffet av Tom Are Aasen og satt i sammen på dugnad av naborer i Nesjane-vel forrening. har også søkt og fått godkjenning av kommunen til å annlegge/opparbeide en badestrand her, måtte være offentlig for alle.

Det skal opparbeides en ny barnehage med 8 avd. på nabotomten til eksisterende barnehae her på Nesjane. vi får prøve å samordene den opparbeidelsen med vårt arbeid med badestranden.

Eivind