Film fra bygging av ny barnehage

Film satt sammen av bilder tatt fra april 2016 til mai 2017 i forbindelse med bygging av ny barnehage på Nesjane.